Старком Холдинг увеличи дела си в Еврохолд България до над 55%

Холдингът е купил общо 5 165 192 акции на дружеството на 31 юли и на 3 август

Старком Холдинг увеличи дела си в Еврохолд България до над 55%

Снимка: Еврохолд България

(4EH / EUBG)
Коментари